Privacy- en cookiestatement UniTrust

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op UniTrust B.V., Argon 31B, 4751 XC Oud Gastel, (hierna: UniTrust).

UniTrust vindt het beschermen van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zijn ervoor verantwoordelijk om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend conform dit privacy- en cookiestatement. Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In dit privacy- en cookiestatement informeren wij u hierover.

Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Er worden alleen persoonsgegevens opgeslagen als voor de verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag bestaat. We kunnen uw gegevens voor de volgende doelen verwerken:

Als verantwoordelijke

 • In het kader van een sollicitatie
 • In het kader van contact met relaties: het inzichtelijk maken en onderhouden van contact met (potentiële) klanten (serviceproviders en aangesloten adviseurs) en leveranciers

Als (sub)verwerker

 • Het verwerken en opslaan van gegevens van klanten van serviceproviders en aangesloten adviseurs

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

Sollicitanten

 • Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres
 • Sollicitatiebrief en curriculum vitae (cv)

Serviceproviders, adviseurs, leveranciers en/of dienstverleners

 • Contactgegevens zoals bedrijfsnaam, naam, telefoonnummer en e-mailadres
 • Registratie- en/of vergunning nummers
 • (sub)licentienummer
 • Bankrekeningnummer

Klanten van serviceproviders en aangesloten adviseurs

 • Identificatiegegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, identiteitsbewijs, paspoort en rijbewijs
 • Transactiegegevens, zoals bankrekeningnummer, bijschrijvingen, afschrijvingen en overboekingen
 • Financiële gegevens zoals rekeningnummer, loonstrookjes, de waarde van een huis of andere vermogensbestanddelen, krediethistorie en leencapaciteit, betalingsachterstanden en inkomen
 • Sociodemografische gegevens, zoals leefsituatie en gezinssamenstelling

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

In een aantal gevallen verstrekt UniTrust (indien nodig) uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij delen uw persoonsgegevens alleen aan deze derden conform de aan u geïnformeerde doeleinden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de overheid, wetshandhavingsinstanties en/of toezichthouders indien de wet dit vereist.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

UniTrust beveiligt haar systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. UniTrust maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. Uw gegevens zijn adequaat beveiligd conform de geldende privacywet- en regelgeving.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die we hanteren voor uw gegevens hangen af van uw relatie met UniTrust.

Sollicitanten

 • Maximaal 4 weken na afwijzing sollicitatie (zonder toestemming sollicitant)
 • Maximaal 2 jaar na afwijzing voor cv’s in portefeuille (met toestemming sollicitant)

Serviceproviders, adviseurs, leveranciers en/of dienstverleners

 • De persoonsgegevens verwerkt voor relatiedoeleinden zullen worden bewaard zolang de relatie duurt en/of de wet dit toestaat

Klanten van serviceproviders en aangesloten adviseurs

 • De persoonsgegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van werkzaamheden voor onze klant zullen worden bewaard conform de afspraken met de klant

Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

Ingeval van vragen over welke gegevens over u en met welk doel deze gegevens worden verzameld, is UniTrust altijd bereid u daarover informatie te verstrekken. U heeft het recht om inzage van en rectificatie of verwijdering van de gegevens of beperking van de uw betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast heeft u het recht om uw verleende toestemming in te trekken. Indien u één van voorgaande verzoeken heeft, kunt u deze schriftelijk indienen bij servicedesk@unitrust.nl. Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Welke cookies gebruiken we?

Naast persoonsgegevens gebruikt UniTrust ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals uw IP adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), de datum en de tijd van uw bezoek aan de site. Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de site om het gebruik van de website – anoniem en als totaalcijfer – te evalueren. We vinden het belangrijk te vermelden welke cookies wij gebruiken en voor welke doeleinden. Hieronder volgt een overzicht van de cookies en bijbehorende technieken die via onze website worden geplaatst.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies zijn standaard en kunnen niet worden verwijderd.

Analyse cookies (anoniem)

Om het gebruik van onze website te meten en problemen snel op te lossen.

Wijziging van dit privacy- en cookiestatement

UniTrust behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy- en cookiestatement. Wij raden u aan dit privacy- en cookiestatement geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het geldende privacy- en cookiestatement op de hoogte bent.

UniTrust gebruikt cookies om de ervaring van bezoekers te verbeteren en gerichte content te tonen. Ga verder op de website als je dit prima vindt, of lees eerst onze Privacy- en cookiestatement.