Nieuwsbericht

Nieuwsbericht | 19-04-2018 | 10:00


Koppeling elements en Nationale Hypotheekbond

Dankzij deze koppeling wordt het dossier volledig geautomatiseerd geïmporteerd in Elements of NHB. De administratieve afhandeling van de hypotheekaanvraag tot passeren bij de notaris kan in myView worden uitgevoerd, waarna het volledige beheer gedurende de looptijd in Elements of in NHB gedaan kan worden.


Hypotheekgegevens up-to-date

Omdat tussen het aanvragen van de hypotheek en het uiteindelijk passeren van de hypotheek regelmatig wijzigingen op de hypotheek worden aangebracht, wordt de data van de aanvraag verrijkt met de hypotheekgegevens van de definitieve hypotheekofferte voordat de data vanuit myView wordt verzonden. Hierdoor ben je er van verzekerd dat de geïmporteerde data ook de juiste data omtrent de hypotheek bevat.


Het systeem en de workflow

De kracht van myView ligt in het bemiddelingsproces: van aanvraag tot passeren. Een proces waarin myView alle bemiddelingsprocessen overzichtelijk ondersteund. Van statusinformatie tot statusbewaking en van digitaal dossier met uploadfuncties tot communicatie met alle betrokken partijen in het bemiddelingsproces. Ook het gebruik van een consumentenportaal behoort tot de mogelijkheden. Afhankelijk bij welke Service Provider u bent aangesloten kunt u myView hiervoor gebruiken; niet alleen voor de hypotheken die via de Service Provider verlopen, maar ook voor aanvragen rechtstreeks bij hypotheekaanbieders op eigen agentschap.


Elements

De kracht van FasterForward Elements is inzicht in CRM en klantcontact momenten. Zodra de hypotheek finaal akkoord is en gaat passeren bij de notaris, wordt de data overgezet naar Elements. Tussenpersonen die gebruik maken van deze koppeling zijn in staat het beheer van de klant beter uit te voeren dankzij meer accurate data omtrent de hypotheek.


NHB

De Nationale Hypotheekbond controleert dagelijks bijvoorbeeld welke relaties hun woning te koop of te huur aanbieden, welke er tussentijds kunnen besparen en bij welke relaties de rente afloopt met het voorstel van hun huidige geldverstrekker er bij. De klant komt vervolgens weer aan tafel en je kunt de dienstverlening opnieuw oppakken in myView.Levenaanvragen (LX)

MyView is uitgebreid met de optie om LX berichten (HDN) te kunnen versturen en te kunnen ontvangen. Met een zogenoemd LX bericht kunnen via het HDN portaal aanvragen voor verzekeringen digitaal naar de verzekeraar worden verzonden.


Dit geldt voor de volgende type verzekeringen*:

 1. Levensverzekering
 2. Risicoverzekering
 3. Erf/Lijfrente
 4. Spaarverzekering
 5. Beleggingsverzekering
 6. Hybride verzekering
 7. Uitvaarverzekering
 8. Woonlastenverzekering
 9. Inkomensverzekering

* mits ondersteund door de verzekeraar


MyView Advies

Wanneer je gebruik maakt van myView Advies kun je vanuit de berekening direct een levenaanvraag aanmaken voor een opgevoerd bijverband. De bijverbanden die worden verpand en dus zijn opgevoerd onder tabblad financiering in de software worden daarnaast ook overgenomen in de hypotheekaanvraag bij het onderdeel financiële dekking.


Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van myView Advies is er ook de mogelijkheid om vanuit de hypotheekaanvraag een levenaanvraag aan te maken. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is de aanvraag in myView openen, in de status bewerken te zetten en vervolgens in tabblad financiële dekking op de button “nieuwe levenaanvraag” klikken.


De levenaanvraag die is aangemaakt is terug te vinden in het klantdossier onder tabblad aanvragen - leven. Hier kan de aanvraag verder compleet worden gemaakt. Wanneer de levenaanvraag compleet is, kan er net als bij hypotheken gekozen worden naar welke partij de aanvraag moet; bemiddelaar, service provider of verzekeraar. Om de optie verzekeraar te zien, is het van belang dat er voor jouw kantoor sprake is van een geldig HDN certificaat in myView.


Overige adviespakketten

Een LX bericht kan ook vanuit de andere adviespakketten verstuurd worden naar myView. Wanneer er een lopend dossier is voor deze klant in de myView omgeving, zal de levenaanvraag in hetzelfde dossier worden geplaatst.


Wanneer het niet mogelijk is om de LX aanvraag direct te verzenden naar jouw Service Provider kan het LX bericht ook worden geïmporteerd in het klantdossier. Zie hiervoor de volgende paragraaf.


Afhankelijk of er wel of geen gebruik wordt gemaakt van dossier support zal de nieuwe aanvraag bij de bemiddelaar of service provider terecht komen.


Importeren van een LX bericht

Als laatste optie hebben we het voor je mogelijk gemaakt om een LX bericht te importeren. Wanneer je dus vanuit een ander pakket een LX bericht hebt gegenereerd dan kun je dit bericht in myView importeren en versturen naar de service provider of verzekeraar.


Je vindt deze optie in het klantdossiers onder tabblad aanvragen. Hier vindt je een button “+ nieuw”. Wanneer je daarna kiest voor het aanmaken van een levenaanvraag, kan er daarna worden gekozen om een HDN LX bericht te importeren.


Afhankelijk of er wel of geen gebruik wordt gemaakt van dossier support zal de nieuwe aanvraag bij de bemiddelaar of service provider terecht komen.
MyView Midoffice

Controle bestandsgrootte document bij samenvoegen van documenten

Wanneer er op de documentenpagina documenten worden samengevoegd, wordt vanaf nu ook de samengevoegde bestandsgrootte gecontroleerd. Hiermee wordt voorkomen dat er bij het samenvoegen van documenten de maximale bestandsgrootte wordt overschreven waardoor het document niet kan worden via HDN of e-mail.


Zichtbaarheid van type aanvraag in klantdossier en bak nieuwe aanvragen (bijv. krediet, hypotheek)

In het klantdossier kunnen alle HDN aanvragen van een klant worden teruggevonden. Deze zijn nu ook gespecificeerd naar type HDN aanvraag (hypotheek, krediet, leven) om zo een duidelijk overzicht te hebben van alle HDN aanvragen die voor de klant zijn aangemaakt en zijn verstuurd.


Ook de bak met nieuwe aanvragen laat het onderscheid zien in het type aanvraag (hypotheken, kredieten, leven en bankgaranties). Het rode getal wat wordt getoond is een standaard optelsom van alle typen aanvragen bij elkaar.Wil je afwijken van de standaard optelsom en alleen het totaal aantal aanvragen zien van bijv. 1 of 2 typen aanvraag in de totaalteller? Pas dan de instellingen bij notificaties aan in tabblad profiel. Het getal wat dan wordt getoond, bevat alleen de optelsom van de aangevinkte typen. Wanneer je met je muis op het getal gaat staan, zie je nog wel steeds alle typen aanvragen terug met het aantal erbij vernoemd (zie onderstaande printscreen).Voor de bak met nieuwe support aanvragen is ook een onderscheid gemaakt in type aanvraag: incompleet, compleet en compleet zonder bemiddelaar. Hiervoor geldt dezelfde werking als voor de teller met nieuwe aanvragen en kan evt. worden gepersonaliseerd via notificaties in tabblad profiel.


Accountpagina tussenpersoon

Op de accountpagina van de tussenpersoon zijn ook twee verbeteringen toegepast.

 1. Bij de adresgegevens is het nu mogelijk om aan te geven dat het postadres gelijk is aan het normale adres. Het adres hoeft op deze manier niet meer dubbel te worden ingevoerd.
 2. Bij het invullen van een BIC code hebben we een keuzelijst toegevoegd met een aantal standaard BIC codes. Hiermee kan er gemakkelijk de juist BIC code geselecteerd worden en voorkomt dit fouten bij een handmatige invoer.


MyView Advies

Printen financieringsopzet

Er is een printbutton toegevoegd aan de begrotingspagina in myvIew Advies. Met deze button kan vanuit dit tabblad in de berekeningssoftware de financieringsopzet direct worden geprint, zonder dat eerst alle overige tabbladen dienen te zijn doorlopen.


Duur ww uitkering in scenario WW aangepast

De maximale duur van de ww uitkering is aangepast zodat deze overeen komt met de maximale uitkeringsduur zoals UWV die toekent.Verbeterde berekening AO scenario

In het vernieuwde AO scenario hebben we de volgende aanpassingen doorgevoerd;


 1. De berekening van het scenario is verbeterd. De inkomsten (uitkeringen) die worden weergegeven voor de komende 30 jaar (of tot pensioendatum) worden berekend op basis van de meest recente voorwaarden (bron UWV)
 2. Zowel op de resultaatpagina als in het adviesrapport wordt de inkomensopbouw in een tabel getoond. Hiermee hebben we inzichtelijk gemaakt hoe het inkomen tot stand is gekomen.
 3. Tekst aanpassingen in het adviesrapport
 4. Er is een nieuwe vraag toegevoegd in het klantprofiel (tabblad scenario) waar kan worden aangeven of en hoe een AO scenario moet worden berekend voor een zelfstandig ondernemer
 5. Nieuwe rekenmodule woonlastenverzekering (zie voor verdere uitleg verderop in dit bericht)

Op dit moment zijn we ook hard bezig om de layout van het AO scenario overzichtelijker en beter leesbaar te maken. Deze ontwikkeling bevindt zich in de testfase en zal naar verwachting begin april zichtbaar zijn in de adviessoftware.


Verbetering berekening woonlastenverzekering

Voor het berekenen van de woonlastenverzekering is een nieuwe rekenmodule in gebruik genomen. Met de introductie van deze nieuwe rekenmodule komen de premies exact overeen met die berekening van de verzekeraar. Tevens is de lijst met verzekeraars ook uitgebreid. Vanaf nu kunnen voor de volgende verzekeraars woonlastenpremies worden berekent:


 1. Dazure Woonlastenverzekering
 2. London General Insurance Verantwoord Hypotheek Plan
 3. TAF Credit Life Maandlastenbeschermer
 4. TAF Quantum Leben Maandlastenbeschermer
 5. Callas Woonlastenverzekering
 6. ING Woonlastenverzekering

Toevoeging Hypotheek Aflos Verzekering in de sneltoets

In de sneltoets woonlastenverzekering is de Hypotheek Aflos Verzekering (HAV) van BNP Paribas Cardif toegevoegd. Aangezien de uitkering van de HAV anders is dan van de traditionele woonlastenverzekering, kan deze verzekering niet worden geselecteerd als bijverband in de berekeningssoftware. Dit omdat de uitkering van deze verzekering niet goed kan worden verwerkt in het scenario AO. Om deze reden is er voor gekozen om de verzekering in de berekeningssoftware (tijdelijk) achterwege te laten.


Keuze verbetering klantsituatie bij doel financiering NHG

Sinds 1 januari heeft NHG verbetering van de klantsituatie toegevoegd als bestedingsdoel bij herfinanciering. Dit bestedingsdoel is ook aan de adviessoftware toegevoegd en kan worden geselecteerd in het tabblad begroting onder het kopje NHG.


Verduidelijking tekst bij invulveld huurinkomsten tabblad vermogen

Bij het tabblad vermogen kunnen de huurinkomsten van een verhuurd onderpand worden opgegeven. Er was wat verwarring of de huurinkomsten die hier moesten worden ingevuld per maand of per jaar waren. Om dit te verduidelijken is de tekst bij het invulveld aangepast naar huurinkomsten per jaar.


Einddatum dienstverband in te vullen bij inkomen uit loondienst of zelfstandig inkomen

Vanaf nu is het mogelijk om een einddatum van een loondienstverband of zelfstandig inkomen op te voeren. Wanneer er een einddatum is ingevuld houdt de software er rekening mee dat er op de ingevulde einddatum een wijziging in het inkomen plaats vindt en zal er voor dat tijdstip ook een inkomenstoetsing worden uitgevoerd.
Kennisbank

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan het opzetten van een kennisbank waar antwoorden te vinden zijn op veel gestelde vragen m.b.t. alle onderdelen van myView.


Op dit moment worden de functies van de onderstaande onderdelen van myView in specifieke artikelen uitgelegd of toegelicht:


 1. myView MidOffice
 2. MyView advies
 3. Aanvraagmodule hypotheken
 4. Rekentools
 5. Overige informatie (o.a. contactpersonen en handleidingen

Deze onderdelen zullen met regelmaat worden bijgewerkt en met nieuwe artikelen worden aangevuld.


Heb je een vraag over myView of loop je tegen een probleem aan? Raadpleeg vanaf nu dan eerst de kennisbank voordat je contact opneemt met je Service Provider of de ServiceDesk van UniTrust. Grote kans dat het antwoord wat je zoekt hier tussen staat!